Mål T-505/14: Talan väckt den 1 juli 2014 – Seven for all mankind mot harmoniseringsbyrån – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)