Věc T-505/14: Žaloba podaná dne 1. července 2014 – Seven for all mankind v. OHIM – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)