Europos Parlamento sprendimas (ES) 2020/1089 2020 m. birželio 19 d. dėl tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymo ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymo