Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 27. september 2007. Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 27. september 2007.#Wilhelm Pelle og Ernst-Reinhard Konrad mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.#Ansvar uden for kontraktforhold - mælk - tillægsafgift - referencemængde - forordning (EØF) nr. 2187/93 - erstatning til producenter - suspension af forældelse.#Forenede sager T-8/95 og T-9/95.