Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1985 af 4. november 2015 om en antiviral papirserviet imprægneret med citronsyre, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst)