Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Strategia makroregionalna dla regionu Karpat