A Tanács (EU) 2018/1994 végrehajtási határozata (2018. december 11.) Horvátországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról