Decizia nr. 94/16/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 11 mai 2016 prin care se solicită Norvegiei să nu adopte măsura notificată în temeiul articolului 4 alineatul (2) din actul menționat la punctul 56g din anexa XIII la Acordul privind SEE (Directiva 97/70/CE a Consiliului de instituire a unui regim armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai mare) în ceea ce privește navele care utilizează cuve de apă de mare refrigerată pentru a îndeplini cerințele de stabilitate [2016/1891]