Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1369 av den 7 augusti 2015 om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker