2015 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1369, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės