Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1369, annettu 7 päivänä elokuuta 2015, tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 muuttamisesta