Vec C-139/17 P: Odvolanie podané 20. marca 2017 QuaMa Quality Management GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 17. januára 2017 vo veci T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo