Lieta C-139/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 17. janvāra spriedumu lietā T-225/15 QuaMa Quality Management GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2017. gada 20. martā iesniedza QuaMa Quality Management GmbH