Asia C-139/17 P: Valitus, jonka QuaMa Quality Management GmbH on tehnyt 20.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-225/15, QuaMa Quality Management v. EUIPO, 17.1.2017 antamasta tuomiosta