Kohtuasi C-139/17: QuaMa Quality Management GmbH 20. märtsil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 17. jaanuaril 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-225/15: QuaMa Quality Management GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet