Věc C-139/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. března 2017 QuaMa Quality Management GmbH proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 17. ledna 2017 ve věci T-225/15, QuaMa Quality Mangement GmbH v. Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum