Дело C-139/17 P: Жалба, подадена на 20 март 2017 г. от QuaMa Quality Management GmbH срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 17 януари 2017 г. по дело T-225/15 — QuaMa Quality Management GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост