Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ.3) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000