Věc C-303/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Opatowie (Polsko) dne 8. července 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A v. KM