Mål C-5/19: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 april 2020 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad – Bulgarien) – ”Оvergas Mrezhi” AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel ”Balgarska gazova asotsiatsia” mot Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas – Direktiv 2009/73/EG – Artikel 3.1 – 3.3 och artikel 41.16 – Skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster – Skyldighet att lagra naturgas i syfte att trygga försörjning och regelbundna leveranser – Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att den ekonomiska kostnad som företag har för att fullgöra skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster ska övervältras på deras kunder – Villkor – En nationell tillsynsmyndighets antagande av en rättsakt om åläggande av en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster – Förfarande – Artiklarna 36 och 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)