Zaak C-5/19: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — “Оvergas Mrezhi” AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel “Balgarska gazova asotsiatsia” / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas – Richtlijn 2009/73/EG – Artikel 3, leden 1 tot en met 3, en artikel 41, lid 16 – Openbaredienstverplichtingen – Verplichting tot opslag van aardgas om de leverings- en voorzieningszekerheid en de leveringsregelmaat veilig te stellen – Nationale regeling die bepaalt dat de financiële last van de aan de aardgasbedrijven opgelegde openbaredienstverplichtingen wordt doorberekend aan hun afnemers – Voorwaarden – Vaststelling door een nationale regelgevende instantie van een handeling waarbij een openbaredienstverplichting wordt opgelegd – Procedure – Artikelen 36 en 38 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)