Lieta C-5/19: Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 30. aprīļa spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Оvergas Mrezhi” AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel “Balgarska gazova asotsiatsia”/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējie noteikumi dabasgāzes iekšējam tirgum – Direktīva 2009/73/EK – 3. panta 1. – 3. punkts un 41. panta 16. punkts – Sabiedrisko pakalpojumu saistības – Saistības uzglabāt dabasgāzi, lai nodrošinātu piegādes drošumu un piegādes regularitāti – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts, ka finansiālais slogs, kas ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kuras ir dabasgāzes uzņēmumiem, tiek novirzīts uz to lietotājiem – Nosacījumi – Valsts regulatīvās iestādes veikta akta, ar kuru tiek uzliktas sabiedrisko pakalpojumu saistības, pieņemšana – Procedūra – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 36. un 38. pants)