C-286/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — Szociálpolitika — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — A 2. cikk és a 6. cikk (1) bekezdése — A bírák, ügyészek és közjegyzők szolgálati jogviszonyának 62 éves korban történő megszüntetését előíró nemzeti szabályozás — A 62 évesnél fiatalabb munkavállalókhoz képest eltérő bánásmódot igazoló jogszerű célok — Az átmeneti időszak tartamának arányos jellege)