65/524/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 november 1965 houdende toekenning van een tariefcontingent aan de Bondsrepubliek Duitsland voor sommige soorten natuurlijke rode wijn van verse druiven bestemd voor versnijding