Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o posílení odolnosti kritických subjektů