Rechtssache C-62/20: Vorabentscheidungsersuchen der Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgien), eingereicht am 6. Februar 2020 — NV Vogel Import Export/Belgische Staat