JELENTÉS a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)) Regionális Fejlesztési Bizottság Előadó: Younous Omarjee