Věc C-338/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itálie) dne 25. dubna 2019 — Telecom Italia SpA v. Regione Sardegna