Uitvoeringsverordening (EU) 2017/425 van de Commissie van 9 maart 2017 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de zesde deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving