Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/425 на Комисията от 9 март 2017 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за шестата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080