Stališče Sveta (EU) ŠT. 14/2020 v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) Sprejeto s strani Sveta dne 23. oktobra 2020 (Besedilo velja za EGP) 2020/C 410/01