Padomes Nostāja (ES) Nr. 14/2020 pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) Padome pieņēmusi 2020. gada 23. oktobrī (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 410/01