Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 14/2020 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) Tarybos priimta 2020 m. spalio 23 d. (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 410/01