Sujungtos bylos T-98/16, T-196/16 ir T-198/16: 2019 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Pagal privatinę teisę reglamentuojamo bankų konsorciumo intervencija vieno iš savo narių naudai — Valstybės narės centrinio banko leidimas taikyti intervenciją — Sprendimas, kuriuo valstybės pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalbos sąvoka — Priskyrimas valstybei — Valstybiniai ištekliai)