Zaak T-19/19: Beschikking van het Gerecht van 17 september 2019 – Fastweb/Commissie