TITJUR Marca Mode Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 27. januar 2000. # Marca Mode CV mod Adidas AG og Adidas Benelux BV. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad - Nederlandene. # Direktiv 89/104/EØF - Artikel 5, stk. 1, litra b) - Varemærker - Risiko for forveksling - Risiko for, at der er en forbindelse med varemærket. # Sag C-425/98.