Vec T-357/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. februára 2016 – Experience Hendrix/ÚHVT – JH Licence (Jimi Hendrix)