Lieta T-357/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 3. februāra rīkojums – Experience Hendrix/ITSB – JH Licence (“Jimi Hendrix”)