Дело T-357/14: Определение на Общия съд от 3 февруари 2016 г. — Experience Hendrix/СХВП — JH Licence (Jimi Hendrix)