Sprawa C-540/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 16 lipca 2019 r. - WV/Landkreis Harburg