Neuvoston asetus (EU) 2016/44, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta