Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/1859, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Latvialle