Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 920/2012 af 4. oktober 2012 om forbud mod fiskeri efter almindelig tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet for langlinefartøjer, der fører cypriotisk flag eller er registreret i Cypern