Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2012 ze dne 4. října 2012 , kterým se zakazují rybolovné činnosti plavidlům používajícím dlouhé lovné šňůry plujícím pod vlajkou Kypru nebo zaregistrovaným na Kypru, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři