Sag C-12/13 P: Appel iværksat den 10. januar 2013 af Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin og Robert Marin til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 7. november 2012 i sag T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. mod Kommissionen