Věc C-12/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. ledna 2013 Gérardem Buonem, Jean-Lucem Buonem, Rogerem Del Ponte, Sergem Antoinem Di Rocco, Jeanem Géraldem Lubranem, Jeanem Lubranem, Jeanem Lucienem Lubranem, Fabricem Marinem, Robertem Marinem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 7. listopadu 2012 ve věci T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens a další v. Komise