Mål T-248/19: Tribunalens dom av den 12 februari 2020 – Bilde mot parlamentet (Privilegier och immunitet – Ledamot av parlamentet – Beslut att upphäva den parlamentariska immuniteten – Uppenbart oriktig bedömning – Electa una via – Principen ne bis in idem – Maktmissbruk)