Lieta T-248/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 12. februāra spriedums – Bilde/Parlaments (Privilēģijas un imunitāte – Parlamenta loceklis – Lēmums atcelt parlamenta deputāta imunitāti – Acīmredzama kļūda vērtējumā – “Electa una via” – Princips non bis in idem – Pilnvaru nepareiza izmantošana)