Kohtuasi T-248/19: Üldkohtu 12. veebruari 2020. aasta otsus – Bilde versus parlament (Privileegid ja immuniteedid – Parlamendiliige – Otsus võtta parlamendiliikmelt ära puutumatus – Ilmne kaalutlusviga – Electa una via – Ne bis in idem põhimõte – Võimu kuritarvitamine)