Odločba Komisije z dne 18/06/2007 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.4674 - KKR / STEFANO PESSINA / ALLIANCE BOOTS) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)